X 

sidpietersit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sidpietersit
sidpietersit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sidpietersite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sidpietersit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/X.00-00
chemické složeníIMA:
Pb2+4(S2O3)O2(OH)2
Fleischer:
Pb2+4(S6+O3S2-)O2(OH)2

sidpietersit

chemické složení *Pb4+2(S+6O3S-2)O2(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
sidpietersit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sidpietersitLOKALITY


sidpietersitLITERATURA