X 

springcreekit

www.mineral.cz - databáze minerálů


springcreekit
springcreekit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Springcreekite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Springcreekit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
BaV3+3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Fleischer:
BaV3+3(PO4)2(OH,H2O)6

springcreekit

chemické složení *BaV3+3(PO4)2(OH,H2O)6
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
springcreekit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


springcreekitLOKALITY


springcreekitLITERATURA