X 

kuzmenkoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kuzmenkoit
kuzmenkoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kuzmenkoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/EX.00-00
chemické složenívzorec nenalezen

kuzmenkoit

chemické složení *K2(Mn,Fe)(Ti,Nb)4[Si4O12]2(OH)4.5H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kuzmenkoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kuzmenkoitLOKALITY


kuzmenkoitLITERATURA