X 

magnesiofoitit

www.mineral.cz - databáze minerálů


magnesiofoitit
magnesiofoitit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Magnesiofoitite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Magnesiofoitit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/EX.00-00
chemické složeníIMA:
[box](Mg2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)4
Fleischer:
[box](Mg2Al)ÎŁ3Al6(BO3)3[Si6O18](OH)4

magnesiofoitit

chemické složení *...(Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
magnesiofoitit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


magnesiofoititLOKALITY


magnesiofoititLITERATURA