X 

orlandiit

www.mineral.cz - databáze minerálů


orlandiit
orlandiit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Orlandiite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Orlandiit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/X.00-00
chemické složeníIMA:
Pb3Cl4(Se4+O3)·H2O
Fleischer:
Pb3Cl4(SeO3)·H2O

orlandiit

chemické složení *Pb3Cl4(SeO3).H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
orlandiit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


orlandiitLOKALITY


orlandiitLITERATURA