X 

zálesíit

www.mineral.cz - databáze minerálů


zálesíit
zálesíit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Zalesiite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Zálesíit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
CaCu6(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6·3H2O
Fleischer:
CaCu6[(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6]·3H2O

chemické složení *(Ca,Y)Cu6[(AsO4)2(PO4)(AsO3OH)(OH)6].3H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
zálesíit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


zálesíitLOKALITY


zálesíitLITERATURA