X 

lemmleinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


lemmleinit
lemmleinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Lemmleinite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/EX.00-00
chemické složenívzorec nenalezen

lemmleinit

chemické složení *NaK2(Ti,Nb)2Si4O12(O,OH)2.2H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
lemmleinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


lemmleinitLOKALITY


lemmleinitLITERATURA