X 

lulzacit

www.mineral.cz - databáze minerálů


lulzacit
lulzacit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Lulzacite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Lulzacit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složeníIMA:
Sr2Fe2+3Al4(PO4)4(OH)10
Fleischer:
Sr2Fe2+(Fe2+,Mg)2Al4(PO4)4(OH)10

lulzacit

chemické složení *Sr2Fe+2(Fe+2,Mg)2Al4(PO4)4(OH)10
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
lulzacit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


lulzacitLOKALITY


lulzacitLITERATURA