X 

akimotoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


akimotoit
akimotoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Akimotoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Akimotoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/X.00-00
chemické složeníIMA:
MgSiO3
Fleischer:
MgSiO3

akimotoit

chemické složení *(Mg,Fe)SiO3
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
akimotoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


akimotoitLOKALITY


akimotoitLITERATURA