X 

alsacharovit-(Zn)

www.mineral.cz - databáze minerálů


alsacharovit-(Zn)
alsacharovit-(Zn) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Alsakharovite-Zn (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Alsakharovit-(Zn) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/EX.00-00
chemické složeníIMA:
NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O
Fleischer:
NaSrKZn(Ti,Nb)4[Si4O12]2(O,OH)4·7H2O

alsacharovit-(zn)

chemické složení *NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4.7H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
alsacharovit-(Zn)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


alsacharovit-(Zn)LOKALITY


alsacharovit-(Zn)LITERATURA