X 

aqualit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aqualit
aqualit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Aqualite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/EX.00-00
chemické složeníIMA:
(H3O)8Na4Ca6SrZr3Si26O66(OH)9Cl
Fleischer:
(H3O)8Na4Ca6SrZr3Si26O66(OH)9Cl

aqualit

chemické složení *(H3O)8(Na,K,Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
aqualit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


aqualitLOKALITY


aqualitLITERATURA