X 

aspidolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aspidolit
aspidolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Aspidolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Aspidolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/HX.00-00
chemické složeníIMA:
NaMg3(Si3Al)O10(OH)2
Fleischer:
NaMg3AlSi3O10(OH)2

aspidolit

chemické složení *NaMg3AlSi3O10(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
aspidolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


aspidolitLOKALITY


aspidolitLITERATURA