X 

achromait

www.mineral.cz - databáze minerálů


achromait
achromait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

achromait

chemické složení *bezbarvý amfibol
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalKretschmer
v roce1917
achromait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

achromaitLOKALITY

Uváděn z Weigelsbergu v Sudetech [1].


achromaitLITERATURA