X 

calcjarlit

www.mineral.cz - databáze minerálů


calcjarlit
calcjarlit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Calcjarlite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Calcjarlit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/B.03-60
chemické složeníIMA:
NaCa3Al3F16
Fleischer:
Na2(Ca,Sr,Na,[box])14Al12Mg2(F,OH)64(OH)4

calcjarlit

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
calcjarlit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


calcjarlitLOKALITY


calcjarlitLITERATURA