X 

cappelenit-(Y)

www.mineral.cz - databáze minerálů


cappelenit-(Y)
cappelenit-(Y) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

cappelenit-(y)

chemické složení *Ba(Y,Ce)6B6Si3O24F2
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do4.410 - 4.410
barvazelenohnědá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný až mastný
štěpnost-
popsalBr?gger
v roce1885
cappelenit-(Y)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8CG

cappelenit-(Y)LOKALITY


cappelenit-(Y)LITERATURA

(1) 39-1349, 27-42, 16-703.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.122.
(3) Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.111.