X 

ceruleit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ceruleit
ceruleit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ceruleite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Coeruleit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.20-20
chemické složeníIMA:
Cu2Al7(AsO4)4(OH)13·12H2O
Fleischer:
Cu2Al7(AsO4)4(OH)13·11.5H2O

ceruleit

chemické složení *Cu2Al7(AsO4)4(OH)13.12H2O
tvrdost od - do5.0 - 6.0
hustota od - do2.730 - 2.730
barvasytě modrá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
ceruleit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


ceruleitLOKALITY


ceruleitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.126.
(2) 29-525.