X 

cesanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


cesanit
cesanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Cesanite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Cesanit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/B.12-50
chemické složeníIMA:
Ca2Na3(SO4)3OH
Fleischer:
Na3Ca2(SO4)3(OH)

cesanit

chemické složení *Na3Ca2(SO4)3(OH)
tvrdost od - do
hustota od - do2.786 - 2.786
barvabezbarvá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostnedokonalá kolmo na protažení
popsalCavarretta
v roce1981
cesanit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


cesanitLOKALITY


cesanitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.127.
(2) 35-506.
(3) ZVMO 1983, 112, No.6, p.694-695.