X 

chalkosiderit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chalkosiderit
chalkosiderit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Chalcosiderite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Chalkosiderit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.15-60
chemické složeníIMA:
CuFe3+6(PO4)4(OH)8·4H2O
Fleischer:
Cu2+Fe3+6(PO4)4(OH)8·4H2O

chalkosiderit

chemické složení *CuFe6(PO4)4(OH)8.4H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do3.220 - 3.220
barvatmavě zelená
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {001}, dobrá podle {010}
popsalUllmann
v roce1814
chalkosiderit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


chalkosideritLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [3].
North and Central America:
USA:
Arizona:
Bisbee (Cochise Company) [300].


chalkosideritLITERATURA

(1) 37-446, 8-127.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.249.
(3) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(4) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.
(5) Ashley P.M., Lottermoser B.G., Scott K.M. (1997): Iron phosphate minerals associated with ironstones in the Olary region, South Australia. Austal. jour. Mineral. 3
(2), 113-118.