X 

chalypit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chalypit
chalypit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chalypit

chemické složení *Fe2C
tvrdost od - do
hustota od - do7.172 - 7.172
barva
krystalická soustava?
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalShepard
v roce1867
chalypit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (1AE

chalypitLOKALITY

Je zám z meteorických želez, karbid chemického složení Fe2C s obsahem 9.
67% C a hustotou 7.
172 byl nalezen Forchhammerem (1854) v grónskách železech z ložiska Niakornak [1].


chalypitLITERATURA

Prvky, s.111. (1) Čuchrov a kol. (1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR Moskva, s.123.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.250.