X 

chamosit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chamosit
chamosit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Chamosite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Chamosit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.23-30
chemické složeníIMA:
(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Fleischer:
(Fe,Al,Mg)6(Si,Al)4O10(OH)8

chamosit

chemické složení *(Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do3.000 - 3.400
barvazelená, zelenošedá, černá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBerthier
v roce1820
chamosit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


chamositLOKALITY

Čechy:
Baba (ložisko, u Dobříše, okres Příbram) [2].
Březina (u Radnic, okres Rokycany) [2].
Ejpovice (u Rokycan, okres Rokycany) [2,5].
Chrustenice (u Loděnic, okres Beroun) [3,5].
Jinočany (u Unhoště, okres Praha-západ) [5].
Klabava (u Rokycan, okres Rokycany) [5,6].
Kleštěnice (u Hořovic, okres Beroun) [6].
Krušná hora (u Hudlic, okres Beroun) [3].
Nučice (u Prahy, okres Praha-západ) [5,7].
Osek (u Rokycan, okres Rokycany) [8].
Sebečice (u Zbirohu, okres Rokycany) [9].
Zdice (u Berouna, okres Beroun) [10].
Kratochvíl J.
(1961):
Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.


chamositLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.251.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, p.32(Baba), p.174(Březina), p.411(Ejpovice).
(3) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.352(Crustenice), p.122(Krušná hora).
(4) 46-1324(1MIbb), 21-1227(IIB), 13-29(IB), 7-329(III,Fe), 7-166(IIB), 5-146(Mg).
(5) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.145(Ejpovice), p.223(Chrustenice), p.253(Jinočany), p.276(Klabava), p.450-451(Nučice).
(6) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.210(Klabava), p.226(Kleštěnice).
(7) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.380-381(Nučice).
(8) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.51(Osek).
(9) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.14(Sebečice).
(10) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.297-298(Zdice).
(11) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.127.