X 

chiastolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chiastolit
chiastolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chiastolit

chemické složení *odr. andalusitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalKarsten
v roce1800
chiastolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

chiastolitLOKALITY

Čechy:
Čenkov (u Prahy, okres Praha - západ) [2].
Horní Lažany (u Chebu, okres Cheb) [4].
Kuní (u Sedlčan, okres Příbram) [3].
Mýtina (u Chebu, okres Cheb) [2].


chiastolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.252.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, p.266(Čenkov), p.1(Mýtina).
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.390(Kuní).
(4) Kratochvíl J.(1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.23(Horní Lažany).