X 

chladniit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chladniit
chladniit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Chladniite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Chladniit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/A.08-05
chemické složeníIMA:
Na2CaMg7(PO4)6
Fleischer:
Na2CaMg7(PO4)6

chladniit

chemické složení *Na2CaMg7(PO4)6
tvrdost od - do
hustota od - do3.010 - 3.010
barvabezbarvá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalMcCoy, Steele, Keil, Leonard, Endress
v roce1994
chladniit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


chladniitLOKALITY

meteorit Carlton (IIICD), nalezen r.
1887 u Carltonu (Hamilton Company, Texas, USA) [1].


chladniitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 79, 375-380, 1994 (new mineral).
(2) 47-1763.