X 

chlorargyrit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chlorargyrit
chlorargyrit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Chlorargyrite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Chlorargyrit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/A.02-50
chemické složeníIMA:
AgCl
Fleischer:
AgCl

chlorargyrit

chemické složení *AgCl
tvrdost od - do1.5 - 2.0
hustota od - do5.560 - 5.560
barvabezbarvá, šedá, nazelenalá, nahnědlá, tmavne
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lomnerovný až téměř miskovitý
leskdiamantový (za čerstva)
štěpnostchybí
popsalWeisbach
v roce1875
chlorargyrit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


chlorargyritLOKALITY

Čechy:
Boží Dar (u Jáchymova, okres Karlovy Vary) [4].
Jáchymov (okres Karlovy Vary) [7,9].
Měděnec (důl, okres Chomutov) drcený, vyskytuje se v dutinách po vylouženém stříbře [315].
Vejprty (u Jáchymova, okres Chomutov) [8].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [6].


chlorargyritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.253.
(2) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.92.
(3) Čuchrov a kol.(1963): Mineraly - spravočnik, tom II, vypusk 1, p.136.
(4) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.300(Boží Dar).
(5) 31-1238, 14-255(Br), 6-480.
(6) Walenta Kurt (1990): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 15, p.36-39.
(7) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.51(Jáchymov).
(8) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.93(Vejprty).
(9) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.
(10) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.117.
(11) Pring A. (1997): The Hall collection: A Broken Hill treasure tvore. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 11-15.
(12) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.
(13) Leach J.D. (1977): The Daydream Mine, Silverton, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3
(2), 103-109.