X 

chlorellestadit

www.mineral.cz - databáze minerálů


chlorellestadit
chlorellestadit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Chlorellestadite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Chlorellestadit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.27-00
chemické složenívzorec nenalezen

chlorellestadit

chemické složení *Ca5(SiO4,SO4,PO4)3(Cl,F)
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.068 - 3.068
barvasvětle růžová, oranžová
krystalická soustavašesterečná nebo jednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsal
v roce-10
chlorellestadit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


chlorellestaditLOKALITY


chlorellestaditLITERATURA

(1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.138.
(2) 41-479(syn).