X 

chlority

www.mineral.cz - databáze minerálů


chlority
chlority FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chlority

chemické složení *sk. hydrokřemičitanů
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
chlority

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

chlorityLOKALITY

Čechy:
Křemže (u Českého Krumlova, okres Český Krumlov) [2].
Mnichov (u Mariánských Lázní, okres Cheb) [3].
Mýto (u Tachova, okres Tachov) [5].
Prameny (u Mariánských Lázní, okres Domažlice) [4].
Slovensko:
Banská Bystrica (Banská Bystrica district) běžné, v některých dutinách andezitů převládají a prorůstají se nejčastěji s prehnitem [899].
Banská Štiavnica (Žiar nad Hronom district) ***vznikají v různém množství podle stupně přeměny.
Tvoří zelenavé, jemně šupinkaté až vláknité agregáty*** [899].


chlorityLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.254-255.
(2) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.367(Křemže).
(3) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.287(Mnichov).
(4) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.239(Prameny).
(5) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.428(Mýto).