X 

admontit

www.mineral.cz - databáze minerálů


admontit
admontit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Admontite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Admontit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/H.17-10
chemické složeníIMA:
MgB6O7(OH)6·4H2O
Fleischer:
Mg2[B6O7(OH)6]2·9H2O

admontit

chemické složení *MgO.3B2O3.7H2O (?)
tvrdost od - do2.0 - 3.0
hustota od - do1.820 - 1.820
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypubílá
lomvíce či méně lasturnatý
leskskelný
štěpnostchybí
popsalWalenta
v roce1979
admontit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


admontitLOKALITY

Byl nalezen ma ložisku sádrovce Schildmauer u Admontu ve Štýrsku (Rakousko) spolu se sádrovcem, anhydritem, hexahydritem, l?weitem, křemenem a pyritem [1].


admontitLITERATURA

(1) Walenta K. (1979): Admontit, ein neues Boratmineral aus der Gipslagerst?tte Schildmauer bei Admont in der Steiermark (?sterreich). Tscherm. Miner. Petrograf. Mitteilung. 26, č.1-2, s. 69-77;
(2) Schweizerische Mineralogische und Petrografische Mitteilungen 1982,62
(2),s.177-183 in Mineral. abstract 1983,34,s.472 (#1983M5017). [
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.43]. [
(4) 34-1438]. [
(5) ZVMO 1982, 111, No.6, p.695].