X 

chryzokol

www.mineral.cz - databáze minerálů


chryzokol
[řečtina] - modrý, modrozelený až hnědavý skrytě krystalický nerost, složitý křemičitan mědnatý, t=2-4, h=2.0-2.2. Tvoří ledvinité nebo krápníkovité agregáty. Nachází se v oxidační zóně rud mědi. Výskyt: Rumunsko (Moldova), Rusko (Ural), Chile, Peru, Česká republika (Horní Rokytnice, Jilemnice, Špania Dolina). Ruda mědi. Krásně zbarvené kusy se brousí jako drahé kameny.
chryzokol FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Chrysocolla (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Chrysokoll (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 88/E.21-20
chemické složeníIMA:
(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·nH2O
Fleischer:
(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·nH2O

chryzokol

chemické složení *(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O
tvrdost od - do2.0 - 4.0
hustota od - do2.000 - 2.200
barvamodrozelená, modrá, zelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypusvětle zelená
lomlasturnatý
leskmastný až skelný
štěpnost-
popsalTheophrastus
v roce-315
chryzokol

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


chryzokolLOKALITY

Čechy:
Horní Rokytnice (okres Semily) [4].
Horní Slavkov (okres Sokolov) [5].
Měděnec (u Kadaně, okres Chomutov) [4].
Tři Sekery (u Mariánských Lázní, okres Cheb) [4].
Silesia:
Trávná (near Javorník ve Slezsku, Šumperk district) [902].
Zálesí (near Javorník ve Slezsku, Šumperk district) [902].
SLOVENSKO:
Betliar (near Rožňava, Rožňava district) [899].
Košice (Bankov deposit, Košice district) [900].
Lubietová (near Banská Bystrica, Banská Bystrica district) [900].
Poniky (Drienok deposit, near Bánská Bystrica, Bánská Bystrica district) [900].
Špania Dolina (near Bánská Bystrica, Bánská Bystrica district) [901].
Místy je důležitou rudou Cu.
Vzniká na nesčetných nalezištích rozkladem chalkopyritu a jiných sulfidů Cu, hlavně v oxidačních pásmech ložisek měděných rud (1).
U nás znám z Horní Rokytnice a ze Šapní Doliny na Slovensku, v zahraničí z Moldovy v Rumunsku, z Liskeardu v Cornwalu (Velká Británie), z Bogoslovsku na Urale a z Kolyvanu na Altaji (Rusko), ze Shaby, Zaire, ze Zimbabwe, z USA, z Chile.
Název z řečtiny (1).


chryzokolLITERATURA

(1) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.543-544.
(2) 27-188, 11-322, 3-219.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.257.
(4) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.418(Horní Rokytnice), p.227(Měděnec), p.425(Tři Sekery).
(5) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(6) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.142.