X 

chryzopras

www.mineral.cz - databáze minerálů


chryzopras
chryzopras FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chryzopras

chemické složení *odr. křemene
tvrdost od - do
hustota od - do
barvajablečně zelená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
chryzopras

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

chryzoprasLOKALITY

Čechy:
Chmelná (u Křemže, okres Český Krumlov) [2].


chryzoprasLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.257.
(2) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.325(Chmelná).