X 

chryzotil

www.mineral.cz - databáze minerálů


chryzotil
chryzotil FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chryzotil

chemické složení *Mg3Si2O5(OH)4
tvrdost od - do2.5 - 3.0
hustota od - do2.400 - 2.600
barvažlutozelená,zelená, namodralá, bělavá
krystalická soustavaviz. para- ,klino- a orto-
barva vrypusvětle šedý až zelenavý
lom-
leskhedvábný, někdy polokovový
štěpnostdokonalá
popsalKobell
v roce1834
chryzotil

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

chryzotilLOKALITY

Čechy:
Mirovice (u Příbrami, okres Písek) [3,4].
Slovensko:
Breznička (near Lučenec, Lučenec district) [899].
Dobšiná (near Rožňava, Rožňava district) [899].
Jaklovce (near Krompachy, Spišská Nová Ves district) [899].
Rudník (near Medzev, Košice - vidiek district) [900].


chryzotilLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.257-258.
(2) 31-808(2MC1), 22-1162(2ORC1), 21-1262(2MC1), 21-543(2MC1).
(3) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.269(Mirovice).
(4) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.410(Mirovice).