X 

clarait

www.mineral.cz - databáze minerálů


clarait
clarait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Claraite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Clarait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/E.07-20
chemické složeníIMA:
Cu2+3CO3(OH)4·4H2O
Fleischer:
(Cu,Zn)3(CO3)(OH)4·4H2O

clarait

chemické složení *(Cu,Zn)3(CO3)(OH)4.4H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do3.350 - 3.350
barvamodrá, modrozelená
krystalická soustavatrojklonná (?) - pseudošesterečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {1.0.-1.0}
popsalWalenta, Dunn
v roce1982
clarait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


claraitLOKALITY

EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].


claraitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.129.
(2) 35-549.
(3) ZVMO 1984, 113, No.3, p.371.
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.