X 

clay mineral

www.mineral.cz - databáze minerálů


clay mineral
clay mineral FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

clay mineral

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
clay mineral

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

clay mineralLOKALITY


clay mineralLITERATURA

(1) Clay Mineral. 30, 257-259, 1995 in Am. Mineral. 81, 1017,1996 (definitions).