X 

Abakus Steine

www.mineral.cz - databáze minerálů


Abakus Steine
Abakus Steine FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

abakus steine

chemické složení *pecky chalcedonu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
Abakus Steine

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

Abakus SteineLOKALITY

zploštělé pecky chalcedonu z mandlí v liparitech z Japonska [1].


Abakus SteineLITERATURA

(1) Čuchrov (1965): Mineraly, tom II, vyp. 2, izd. Nauka Moskva, s.197.
(2) Hintze (1915): Handbuch der Mineralogie, 1.Bd., 2.Ab., Leipzig, Verlag von Veit & Comp., s.1494.