X 

abchasit - odrůda tremolitu

www.mineral.cz - databáze minerálů


abchasit
abchasit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

abchasit

chemické složení *odrůda tremolitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barvanazelenalá
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalJefremov
v roce1938
abchasit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

abchasitLOKALITY

Vyskytuje se na ložisku azbestu v horském hřbetu Adangia v Abcházské ASSR v Gruzínsku, na Kavkazu [1,2,3,4].


abchasitLITERATURA

(1) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.17
(2) Hintze (1960): Handbuch der Mineralogie, Erg?nzungsband II, Walter de Gruyter u. Comp., s.1.
(3) Čuchrov (1981): Mineraly, tom III, vyp. 3, izd. Nedra Moskva, s.83.
(4) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7. Aufl., Akademische Verlagsges. Geest & Portig K.-G. Leipzig, s.501.