X 

abernathyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


abernathyit
abernathyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Abernathyite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Abernathyit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/E.02-150
chemické složeníIMA:
K(UO2)AsO4·3H2O
Fleischer:
K[(UO2)(AsO4)](H2O)3

abernathyit

chemické složení *K[(UO2)(AsO4)].4H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do3.320 - 3.740
barvažlutá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypužlutý
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle plochy spodové
popsalThompson & al.
v roce1956
abernathyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


abernathyitLOKALITY

Severní a Střední Amerika:
USA:
South Dakota:
Harding Company v uranonosném lignitu Utah:
Fumarol No-2 Mine (Temple Mount.
, Emery Company)


abernathyitLITERATURA

(1) Hintze (1960): Handbuch der Mineralogie, Erg?nzungsband II, Walter de Gruyter u. Comp., s. 651;
(2) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha,17; Roberts a kol.(1990),s.1.
(3) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7. Aufl., Akademische Verlagsges. Geest & Portig K.-G. Leipzig, s.353.
(4) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.43.
(5) 16-386.
(6) AM 1956, 41, 82-90.