X 

ablikit - viz ablykit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ablykit
ablikit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

ablikit

chemické složení *jílový minerál blízký hallysitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barvasvětlá
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSedlecky, Jusupova
v roce1940
ablikit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

ablykitLOKALITY

Byl nalezen v bílých celistvých jurských jílovcích, které obtížně rozbřídají ve vodě u Abliku v údolí řeky Angry (Uzbecká SSR).


ablykitLITERATURA

(1) Hintze (1960): Handbuch der Mineralogie, Erg?nzungsband II, Walter de Gruyter u. Comp., s.1-2.
(2) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.18.
(3) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7. Aufl., Akademische Verlagsges. Geest & Portig K.-G. Leipzig, s.461.
(4) 2-154.