X 

acadialit - odrůda chabasitu

www.mineral.cz - databáze minerálů


acadialit
acadialit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

acadialit

chemické složení *odrůda chabasitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barvačervená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
acadialit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

acadialitLOKALITY

Znám z řady nalezišť v Novém Skotsku ve východní Kanadě [1,2,3].


acadialitLITERATURA

Lit.: (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.20.
(2) Ježek (1932): Mineralogie, nákl. ústř. nakl. a knih. učitel. českosl., Praha, s.1081.
(3) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Akademische Verlagsges. Geest a Portig K.-G., Leipzig, s.501.