X 

Adamas Siderites

www.mineral.cz - databáze minerálů


Adamas Siderites
Adamas Siderites FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

adamas siderites

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
Adamas Siderites

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

Adamas SideritesLOKALITY


Adamas SideritesLITERATURA

(1) Palache Ch., Berman H., Frondel C. (1944): The system of mineralogy. Volume I, Elements, sulfides, sulfosalts, oxides, New York John Wiley and Sons, Inc., Chapman and Hall, LTD., London, s.520.