X 

adelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


adelit
adelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Adelite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Adelit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.26-10
chemické složeníIMA:
CaMgAsO4(OH)
Fleischer:
CaMg(AsO4)(OH)

adelit

chemické složení *CaMg(AsO4)(OH)
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.730 - 3.730
barvabezbarvá, šedá, modrošedá, žlutá, nazelenalá ...
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypubílá
lomlasturnatý, nerovný
leskmastný, voskový
štěpnostpodle {110}
popsalSj?gren
v roce1891
adelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


adelitLOKALITY

Vyskytuje se ve velkých množstvích na ložisku manganových rud na dole Kittl u Nordmarku ve Švédsku v doprovodu ryzí mědi.
Pěkné krystaly jsou známy z Jakobsbergu a jsou několik milimetrů velké.
V Langbanu je špinavě žlutošedý v asociaci s kalcitem, braunitem a hedyfánem [1].
Nověji je uváděn ze St.
Andreasbergu (Harz, Německo) s řadou dalších sekundárních minerálů [2].


adelitLITERATURA

(1)-Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.22. -Ježek (1932): Mineralogie, nákl. ústř. nakl. a knih. učitel. českosl., Praha, s.1132-1133 -Hintze (1933): Handbuch der Mineralogie, 1.Bd., 4.Ab., 1.H., Berlin u. Leipzig, Walter de Gruyter & Comp., s.708-710. - Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.43.
(2) Lapis 1986,11
(3),s.13-17 - podle Miner. abstract 1986, 75,s.425 (1986M4017).
(3) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7. Aufl., Akademische Verlagsges. Geest & Portig K.-G. Leipzig, s.322.
(4) Roberts a kol. (1990): Encyklopedia of minerals, 2.ed., Van Nostrand Reinhold Company, s.4.
(5) 24-208.