X 

adulár

www.mineral.cz - databáze minerálů


adulár
adulár FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *odr.ortoklasu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalPini
v roce1783
adulár

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8FC

adulárLOKALITY

Čechy:
Bambousek (lom, u Čáslavi, okres Kutná Hora) [2].
Obří důl (u Trutnova, okres Trutnov) [4].
Peklo (kóta, u Haber, okres Havlíčkův Brod) [3].
Silesia:
Zlaté Hory (near Jeseník, Bruntál district) [902].


adulárLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.43.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, p.37.
(3) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.107(Peklo).
(4) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.453(Obří důl).