X 

aedelforsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aedelforsit
aedelforsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

aedelforsit

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
aedelforsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

aedelforsitLOKALITY

Europe:
Africa:
Asia:
Australia:
North and Central America:
South America:


aedelforsitLITERATURA