X 

aeonit = aegerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aegerit
aeonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

aeonit

chemické složení *obch. ozn. bitumenu podob. elateritu a wurtzilitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
aeonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

aegeritLOKALITY

Europe:
Africa:
Asia:
Australia:
North and Central America:
South America:


aegeritLITERATURA