X 

aes rude plumbei coloris

www.mineral.cz - databáze minerálů


aes rude plumbei coloris
aes rude plumbei coloris FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

aes rude plumbei coloris

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
aes rude plumbei coloris

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

aes rude plumbei colorisLOKALITY


aes rude plumbei colorisLITERATURA

(1) Palache Ch., Berman H., Frondel C. (1944): The system of mineralogy. Volume I, Elements, sulfides, sulfosalts, oxides, New York John Wiley and Sons, Inc., Chapman and Hall, LTD., London, s.187.