X 

agalmatolit - celistvá odrůda pyrofylitu

www.mineral.cz - databáze minerálů


agalmatolit
agalmatolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

agalmatolit

chemické složení *celistvá odrůda pyrofylitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalKlaproth
v roce1797
agalmatolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (9Z

agalmatolitLOKALITY

SLOVENSKO:
Banská Belá (near Banská Štiavnica, Ferdinand mine adit a Juraj mine adit, Žiar nad Hronom district) ***kompaktní, šedý až zelenavý, slabě mastně lesklý s tříšťnatým lomem.
Tvořil polohy, čočky a hnízda spolu s dillinitem.
Produkt rozkladu andezitů*** [899].
Červenica (Dubník deposit, near Prešov, Prešov district) [899].


agalmatolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.44.