X 

albiklas = albit

www.mineral.cz - databáze minerálů


albit
albiklas FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

albiklas

chemické složení *NaAlSi3O8
tvrdost od - do6.0 - 7.0
hustota od - do2.620 - 2.620
barvabezbarvá, šedobílá, červenavá, nazelenalá, modravá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGahn,Berzelius
v roce1815
albiklas

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8FD

albitLOKALITY

Čechy:
Dehetník (u Nasavrk, okres Chrudim) [5].
Hazlov (u Chebu, okres Cheb) [6].
Jetřichovec (u Tábora, okres T8bor) [9].
Polánska-Dehetník (les, u Nasavrk, okres Chrudim) [8].
Ruprechtice (u Liberce, okres Liberec) [8].
Morava:
Olší (ložisko u Dolní Rožínky, okres Žďár nad Sázavou) v pegmatitu zastiženém na 3.
patře dolu v dutině 70 x 150 x 170 cm ve varietě cleavelandit [309].
Slezsko:
Zlaté Hory (u Jeseníku, okres Jeseník) [902].
Slovensko:
Horná lehota (near Brezno, Banská Bystrica district) [899].
Rožňava (Rožňava district) [900].
North and Central America:
Canada:
Ontario:
Davis Hill (near Bancroft, Hastings Company) [289].
USA:
Virginia:
Amelia (Amelia Company) [300].


albitLITERATURA

(1) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.39.
(2) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.477.
(3) Semenov (1981): Mineralogičeskije tablicy, izd. Nedra Moskva, s.145.
(4) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.47-48.
(5) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.306(Dehetník).
(6) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.44(Hazlov).
(7) 41-1480 (Ca, ordered), 20-554, 19-1184, 9-466, 9-457(Ca).
(8) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.202(Polánska-Dehetník), p.463(Ruprechtice).
(9) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.246(Jetřichovec).
(10) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.13.