X 

alexandrite-sapphire

www.mineral.cz - databáze minerálů


alexandrite-sapphire
alexandrite-sapphire FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

alexandrite-sapphire

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
alexandrite-sapphire

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

alexandrite-sapphireLOKALITY


alexandrite-sapphireLITERATURA

(1) Palache Ch., Berman H., Frondel C. (1944): The system of mineralogy. Volume I, Elements, sulfides, sulfosalts, oxides, New York John Wiley and Sons, Inc., Chapman and Hall, LTD., London, s.523.