X 

allanit-(Y)

www.mineral.cz - databáze minerálů


allanit-(Y)
allanit-(Y) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Allanite-(Y) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Allanit-(Y) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.23-60
chemické složeníIMA:
CaYFe2+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Fleischer:
CaYFe2+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

allanit-(y)

chemické složení *(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe3+)3(SiO4)3(OH)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaj.
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
allanit-(Y)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


allanit-(Y)LOKALITY


allanit-(Y)LITERATURA