X 

allemontit

www.mineral.cz - databáze minerálů


allemontit
allemontit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

allemontit

chemické složení *směs stibarzénu s As či Sb
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHaidinger
v roce1845
allemontit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

allemontitLOKALITY

Čechy:
Orlík (u Mirovic, okres Písek) [5].
Prameny (u Mariánských Lázní, okres Domažlice) [5].
Příbram (okres Příbram) [3,5].
Příčovy (u Sedlčan, okres Příbram) [3].
Třebsko (u Příbrami, okres Příbram) [4,5].
Vysoká Pec (u Bohutína, okres Příbram) [5].


allemontitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.49.
(2) Čuchrov a kol.(1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR, Moskva, p.84.
(3) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.281(Příbram), p.328(Příčovy).
(4) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.416(Třebsko).
(5) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.464(Orlík), p.511(Prameny), p.521(Příbram), p.669(Třebsko), p.728(Vysoká Pec).