X 

alodelfit = synadelfit

www.mineral.cz - databáze minerálů


synadelfit
alodelfit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

alodelfit

chemické složení *(Mn,Mg,Ca,Pb)9(As3+O3)(As5+O4)2(OH)9.2H2O(?)
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do3.570 - 3.570
barvabezbarvá, červená, hnědá až černá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSj?gren
v roce1884
alodelfit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

synadelfitLOKALITY


synadelfitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.505.
(2) 24-725, 20-703.