X 

aluminokatoforit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aluminokatoforit
aluminokatoforit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Aluminokatophorite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Aluminokatophorit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.09-00
chemické složenívzorec nenalezen

aluminokatoforit

chemické složení *Na2Ca(Fe2+,Mg)4AlSi7AlO22(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaj.
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
aluminokatoforit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


aluminokatoforitLOKALITY


aluminokatoforitLITERATURA

(1) AM 1978, 63, 1023-1052.