X 

amazonit - odrůda mikroklin, mikrokli

www.mineral.cz - databáze minerálů


amazonit
[-nyt, řečtina] - zelená odrůda mikroklinu. Obsahuje až 3,1 oxidu rubidného Rb2O. Vyskytuje se v žulách a pegmatitech. Brousí se jako drahý kámen. Nachází se např. v Ilmenských horách na Urale a v Coloradu.
amazonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Amazonite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Amazonit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8
chemické složenívzorec nenalezen

amazonit

chemické složení *odr. mikroklinu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBreithaupt
v roce1847
amazonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8FC

amazonitLOKALITY


amazonitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.54.